COUNCIL MEMBERS

 

NON EXECUTIVE MEMBERS

Ms Busisiwe Nzo (Chairperson);
Ms Pulani Thobejane-Mogotsi;

Ms Matshidiso Mfikwe;
Ms Lahlane Malema;
Ms Sanele Masiza;
Ms Yvonne Deliwe Mbane;
Ms Lebogang Shole;
Ms Ayanda Olifant;
Ms Zimbini Hill;
Ms Confidence Tshilande;
Mr Kevin Kiewitz;
Mr Ashley Latchu; and
Mr Mashukudu Maboa.

EXECUTIVE MEMBERS

                        Mr Dewalt Koekemoer (Acting CEO)and
                        Mr Vusi Fakudze (Acting Corporate Services Manager).